Varovanje osebnih podatkov

Varnost
Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi.
Podatki, pridobljeni ob naročilu blaga, bodo uporabljeni za pošiljanje ponudb, računov
ter ostale potrebne poslovne komunikacije med vami in prodajalcem. Za varovanje
osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za
varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko
(protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

- Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

- kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo
(e-pošta, telefon),

- bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi
storitvami in garancijami),

- končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna
cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,

- dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na
spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

- plačilne pogoje, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način,
kraj in rok dostave),

- informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali
pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče
vnaprej izračunati,

- časovno veljavnost ponudbe,

- pogoji, roki in postopki v primeru odstopa od pogodbe; poleg tega tudi o
tem, če in koliko so stroški vračila blaga,

- pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni
osebi ali službi za stike s kupci,

- seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake,

- možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar
je to potrebno,

- pri pripravi spletne strani lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru velikega odstopanja cen ali
tehničnih podatkov vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili.

- Izvensodno reševanje sporov in drugih pravnih sredstev

- prodajalec si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh
sporov pristojno sodišče v Ptuju.


Prenehanje obveščanja
Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov info@slosupoutlet.com ali na naslov podjetja zahteva, da podjetje trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen
neposrednega trženja. Podjetje bo najkasneje v 15 dneh prenehal uporabljati
osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen
neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski naslov.

Zbiranje podatkov
Podjetje lahko za potrebe analiz uporabe spletne trgovine in trženja oglasnega
prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in
obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletnega trgovine pri čemer teh
podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.